TA KONTAKT. Klicka för att visa vårt kontaktformulär.

Kontakta oss. När du har fyllt i formuläret kommer vi att kontakta dig för att berätta mer om våra produkter och tjänster.

  •  | Sekretesspolicy

American Express Global Business Travel Affärsresors Ledningsgrupp

GREG O'HARA
GREG O'HARA
STYRELSEORDFÖRANDE

Greg O’Hara, Chairman of the Board på American Express Global Business Travel, är en investerare med omfattande erfarenhet inom resebranschen.  Han grundade Certares och är för närvarande dess ordförande och vd.

LÄS MER

Greg O’Hara, Chairman of the Board på American Express Global Business Travel, är en investerare med omfattande erfarenhet inom resebranschen.  Han grundade Certares och är för närvarande dess ordförande och vd.

Greg O’Hara är styrelseledamot i Travel Leaders Group och har tidigare varit verksam i styrelserna för Carlson Wagonlit Travel, Travelport, Worldspan Technologies och ett flertal andra företag.   Innan han grundade Certares var han investeringsdirektör på JPMorgan Chase Special Investments Group och vd på One Equity Partners. 

I ett tidigare skede av karriären innehade han rollen som vice vd för Corporate Planning and Development på Worldspan Technologies and Worldspan, vice vd på Sabre, Inc. och ett flertal andra befattningar. 

Han har en magisterexamen i företagsekonomi från Vanderbilt University.

DOUG ANDERSON
DOUG ANDERSON
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Doug Anderson är Chief Executive Officer för American Express Global Business Travel (GBT). Doug har tidigare arbetat som CEO och President för Carlson Wagonlit Travel (CWT), efter att ha börjat på företaget som Chief Financial Officer.

LÄS MER

Doug Anderson är Chief Executive Officer för American Express Global Business Travel (GBT). Doug har tidigare arbetat som CEO och President för Carlson Wagonlit Travel (CWT), efter att ha börjat på företaget som Chief Financial Officer.

Innan anställningen på CWT arbetade Doug för Eastman Kodak Group som Finance Director of Digital & Film Imaging Systems för Europa, Mellanöstern och Afrika. Han har även arbetat som Senior Vice President och Chief Financial Offer på SITA, ett IT- och telekomföretag som arbetar inom flygtransportindustrin.

Under 25 års tid arbetade Doug på United Parcel Service of America, Inc. (UPS), senast som Senior Vice President of Finance och Chief Financial Officer för UPS Logistics Group. Han har omfattande erfarenhet av internationellt arbete, både i Asien och Stillahavsområdet och i Europa.

Doug är auktoriserad revisor och tog sin kandidatexamen i företagsekonomi vid University of Nebraska. Han bor för närvarande tillsammans med sin familj i London.

PHILIPPE CHÉRÈQUE
PHILIPPE CHÉRÈQUE
PRESIDENT

Philippe Chérèque är President på American Express Global Business Travel (GBT). Han ansvarar för GBT:s kommersiella enheter, bland annat Sales and Client Management, Global Business Consulting, Meetings & Events och Technology.

LÄS MER

Philippe Chérèque är President på American Express Global Business Travel (GBT). Han ansvarar för GBT:s kommersiella enheter, bland annat Sales and Client Management, Global Business Consulting, Meetings & Events och Technology.

Innan det innehade han befattningen vice vd över den företagsstrategiska avdelningen, med ansvaret att leda och koordinera företagets verksamhetsutveckling, marknadsföring, tekniska arkitektur och produktplan. Philippe Chérèque inledde sin tid på Amadeus Global Travel Distribution S.A. som en av företagets grundare 1987.

Innan han började på Amadeus arbetade Chérèque på Air France under sju år. Där innehade han ett flertal chefspositioner inom operativ undersökning, datoranalys och utveckling av passagerarprogramvara.

Med en civilingenjörsexamen från Institut Supérieur d’Electronique de Paris har Chérèque även en magisterexamen i elektronik från Paris universitet.

ERIC J. BOCK
ERIC J. BOCK
CHIEF LEGAL OFFICER, CORPORATE SECRETARY OCH GLOBAL HEAD OF MERGERS OCH ACQUISITIONS

Eric J. Bock är Chief Legal Officer, Corporate Secretary och Global Head of Mergers och Acquisitions på American Express Global Business Travel (GBT). I sin befattning ansvarar han för alla företagets juridiska ärenden och ärenden gällande bolagsstyrning och statliga relationer.

LÄS MER

Eric J. Bock är Chief Legal Officer, Corporate Secretary och Global Head of Mergers och Acquisitions på American Express Global Business Travel (GBT). I sin befattning ansvarar han för alla företagets juridiska ärenden och ärenden gällande bolagsstyrning och statliga relationer.

Innan han anställdes av GBT arbetade Bock som vice vd, chefsjurist, administrationschef och ansvarig chef för efterlevnad och etik på Travelport, och som styrelseledamot i styrelsen för eNett International, en ledande leverantör av innovativa, integrerade betalningslösningar. Utöver att han spelade en viktig roll i att utveckla och implementera Travelports strategiska planer var han även ordförande i kommittén för hantering av företagsrisker och ledamot i kommittéerna för personalförmåner, välgörenhet, information och investeringar.

Innan han började på Travelport var Bock vice vd och företagsjurist på Cendant Corporation. I sin roll ledde han företagets juridiska grupper inom fonder och corporate finance, fusioner och förvärv, ärenden av företagsjuridisk karaktär, kompensationer till chefer, resedistributionstjänster och marknadsföringstjänster. Han verkade även i Cendants kommittéer för affärsetik, information, personalförmåner och planering av verksamhetskontinuitet. Innan tiden på Cendant arbetade Bock med företagsledningen på Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.

Eric J. Bock har tagit examen vid Lafayette College och Fordham University School of Law.

NORMA CORIO
NORMA CORIO
CHIEF FINANCIAL OFFICER

Norma Corio är Chief Financial Officer på American Express Global Business Travel (GBT). Hon ansvarar för hela företagets ekonomiska förvaltning, dess ekonomirapportering och -insyn och för ett flertal företagsfunktioner, bland annat för registeransvar, finanser, skatt, granskning, prissättning, ekonomisk planering och -analys.

LÄS MER

Norma Corio är Chief Financial Officer på American Express Global Business Travel (GBT). Hon ansvarar för hela företagets ekonomiska förvaltning, dess ekonomirapportering och -insyn och för ett flertal företagsfunktioner, bland annat för registeransvar, finanser, skatt, granskning, prissättning, ekonomisk planering och -analys.

Tidigare arbetade Corio som medordförande och vd på Miller Buckfire, en ledande omstruktureringsfirma med inriktning på strategiska och finansiella konsulttjänster i nödsituationer. Innan hon började arbeta på Miller Buckfire arbetade hon i 30 år på JPMorgan Chase & Co. Hennes senaste befattning där var som chef över gruppen för specialinvesteringar som investerade i finansiellt utsatta företag. I augusti 2008 utsågs Corio till ekonomichef på JPMorgan Chase med direkt ansvar för administration av firmans balansräkning på 2,3 miljarder amerikanska dollar, kapital, global finansiering och likviditet, försäkringstjänster och relationer med kreditvärderingsinstitut.  Tidigare var hon omstruktureringschef på firmans avdelning för Investment Banking. Norma Corio innehade även befattningar inom corporate finance och utlåning, investerarrelationer och kredit- och riskhantering.

Norma Corio tog en magisterexamen i företagsekonomi inom bank och finans vid Pace University, och en fil. kand. i ekonomi vid LeMoyne College.  Hon har varit ledamot i Turnaround Management Associations nationella styrelse och New York-styrelse, och i styrelserna för American Bankruptcy Institute, Johnson Publishing Company och Her Justice (tidigare inMotion), en ideell organisation som tillhandahåller kostnadsfri juridisk hjälp åt kvinnor och barn i nöd i New York City.

STEVE CURTS
STEVE CURTS
CHIEF STRATEGY OFFICER

Steve Curts är Chief Strategy Officer på American Express Global Business Travel (GBT) och ansvarar för Strategy, Acquisitions and Partnerships; Data Analytics; Marketing; Public Relations; Sales Enablement samt hur GBT kan ta till sig och dra nytta av ny teknik.

LÄS MER

Steve Curts är Chief Strategy Officer på American Express Global Business Travel (GBT) och ansvarar för Strategy, Acquisitions and Partnerships; Data Analytics; Marketing; Public Relations; Sales Enablement samt hur GBT kan ta till sig och dra nytta av ny teknik.

Steve Curts har över 30 års erfarenhet, främst inom Technology Services. Senast arbetade Steve Curts som vd för Dell Services inom Services Delivery. Under hans fyra år på Dell, Inc. arbetade han med Strategy, M&A, Global Delivery and Operational Improvements inom Dells Services. Senast var han ansvarig för Healthcare Industry Services Group och ansvarade för utvecklingen av en ny, global leveransstrategi för hela Dell Services.

Innan Dell, Inc. förvärvade Perot Systems år 2009 ledde Steve Curts Perot Systems Commercial Solutions Group. Enheten arbetade främst med att leverera tekniklösningar till kunder inom tillverknings-, konsument- och reseindustrin. Gruppen arbetade också med private equity-företag med att implementera teknik för avknoppning och integrering. Han ansvarade även för optimering av kontraktsuppfyllelse inom hela Perot Systems. Steve Curts började arbeta på Perot Systems 1989 och hade flera olika seniora roller inom de finansiella och operativa avdelningarna under sina 20 år på företaget.

Steve Curts tog sin kandidatexamen i företagsekonomi på Southern Methodist University år 1982.

SI-YEON KIM
SI-YEON KIM
CHIEF COMPLIANCE AND RISK OFFICER

Si-Yeon Kim är Chief Compliance och Risk Officer på American Express Global Business Travel (GBT), och hanterar efterlevnad och etik, operativa risker och kreditrisker inom företaget.

LÄS MER

Si-Yeon Kim är Chief Compliance och Risk Officer på American Express Global Business Travel (GBT), och hanterar efterlevnad och etik, operativa risker och kreditrisker inom företaget.

Tidigare var Kim efterlevnadsansvarig på One Equity Partners (OEP), JPMorgan Chase & Co.:s avdelning för privata investeringar. Där ansvarade hon för alla delar av efterlevnaden av finansiella och bankers regelverk, samt för OEP:s och företagets portföljföretags efterlevnad av FCPA/UKBA, OFAC och AML.  Innan hon började på OEP var Kim chefsjurist för stillahavsasien på Avon Products, Inc. i Hongkong. Innan det var hon assisterande chefsjurist på Avons globala huvudkontor i New York. Hon inledde sin karriär på Chadbourne & Parke LLP. 

Si-Yeon Kim är jur. dr. med examen från Columbia Law School där hon studerade som Harlan Fiske Stone-stipendiat. Hon tog en fil. kand. vid Harvard University i rysslandsstudier och en fil. kand. vid Seoul National University i ryska språket och rysk litteratur.

JO-ANNE KRUSE
JO-ANNE KRUSE
CHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER

JoAnne Kruse är Chief Human Resources Officer på American Express Global Business Travel (GBT). Tidigare grundade Kruse och var partner i HR-konsultfirma Human Capital Partners (HCpartners). Firman tillhandahöll företag med tjänster inom områdena kompetensutveckling och -coachning, kompensation och förmåner och stöd åt anskaffnings- och integreringsprojekt.

LÄS MER

JoAnne Kruse är Chief Human Resources Officer på American Express Global Business Travel (GBT). Tidigare grundade Kruse och var partner i HR-konsultfirma Human Capital Partners (HCpartners). Firman tillhandahöll företag med tjänster inom områdena kompetensutveckling och -coachning, kompensation och förmåner och stöd åt anskaffnings- och integreringsprojekt.

Innan hon grundade HCpartners var Kruse verkställande direktör över personalavdelningen på Travelport LTD. och ansvarade för globala personalfrågor som förmåner, kompetens, engagemang, anläggningar, företagets sociala ansvar och internkommunikation.

Kruse är en personalchef med lång karriär bakom sig och var vice vd på Cendants över avdelningen Travel Distribution Services (TDS), föregångaren till Travelport. I den rollen var hon personalansvarig och ansvarade för anskaffning och avyttring av fler än två dussin företag under fem år. När TDS hade utvecklats från Cendant till Travelport hade det växt till fler än 11 000 anställda runt om i världen, och dess viktigaste märken är bland andra Galileo, Worldspan, Orbitz, Cheaptickets och GTA. Dessutom har Kruse innehaft olika roller inom personalansvar på PepsiCo/Frito Lay, Chase Manhattan Bank och Clairol. 

JoAnne Kruse har en fil. kand. i industri- och arbetsmarknadsrelationer från Cornell University och en fil. kand. i psykologi från Columbia University.