När Europeiska unionens Dataskyddsförordning (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018 innebär det den mest omfattande uppdateringen av globalt dataskydd på flera decennier. Företag som är förpliktigade att följa den nya förordningen kommer att behöva ha strikta rutiner för hur de samlar in, lagrar och använder personuppgifter i sin verksamhet. Det innebär att företagen måste ha en tydlig förståelse för var personuppgifterna som behandlas finns, hur de används och hur uppgifterna skyddas. Målet med GDPR är att säkerställa att företag är tydliga med och ansvariga för hur de hanterar personuppgifter.

Företag som är förpliktigade att följa den nya förordningen kommer att behöva ha strikta rutiner för hur de samlar in, lagrar och använder personuppgifter i sin verksamhet. Det innebär att företagen måste ha en tydlig förståelse för var personuppgifterna som behandlas finns, hur de används och hur uppgifterna skyddas. Förordningen täcker alla delar av verksamheten, och gör det möjligt att vidta stränga sanktioner, inklusive böter på upp till 20 miljoner Euro eller 4 % av den globala omsättningen, beroende på vilken summa som är högst.

För att hjälpa våra kunder att förbereda sig har American Express Global Business Travel (GBT) tagit fram en rapport: ”Dataskyddsförordningen: Är ni redo?”

För att ta del av denna rapport om god planering inför de kommande förändringarna, vänligen fyll i formuläret nedan och klicka på ”skicka in”.

* indikerar obligatoriska fält.