Få Insikter Och Optimera Dina Program

På American Express Meetings & Events tillhandahåller vi forskning och insikter som kombinerar detaljerad global mötesdata från branschen med vårt teams kollektiva kunskap och ledarskap. Ladda ner vår Prognos för Möten och Event 2020 här. För att få tillgång till fullständiga versioner av våra andra forsknings- och insiktsdokument måste du fylla i formuläret nedan.

Ladda ner Forskning

Fokus på Varför: Hur varumärkes principer kan hjälpa dig att planera ditt Event

Lär dig hur du använder dig av grundläggande värumärkes principer såsom; kärnvärden, målgruppsprofilering, känslomässiga och funktionella attribut, för att hjälpa projektledare fokusera på ”varför” och därmed utforma effektiva och minnesvärda möten och events.

Förstå Dina Deltagare: Nyckeln Till Ett Lyckat Event

Förstå deltagarnas personas på djupet och få en insikt i hur dina event kan anpassas för att möta deltagarnas varierande krav.

Kartlägg Din Mötesprocess

Förstå de olika stadierna av hantering av strategiska möten (individualisering, konsolidering, strategi och optimering), där de företag som undersöks befinner sig i kontinuum, samt upptäck de fördelar företagen får från arbetet.

Kina: Hur Man Hanterar Möten Med Krav På Efterlevnad

Lär dig mer om hur man garanterar compliance när man planerar möten i Kina, och lär dig några grundläggande steg för hur man minimerar mötesrelaterade risker.

Nya Trender Inom Hälso- Och Sjukvård

Få insikter om nyckeldelarna bakom kongressplanering – locka deltagare, utbildningsmöjligheter och utmaningar med nästa generations hälso- och sjukvårdspersonal, teknik, data och anpassningstrender.

Minimering Av Risker vid Möten: 2016 vs. 2013

Förstå förändringar i mötesplanering och -aktiviteter samt beteenden i samband med risker i en jämförelse mellan 2013 och 2016.

Möten Och Event Från En Läkares Perspektiv

Få insikter i de delar av hälso- och sjukvårdsmöten som lockar läkare idag och vad som kommer att 
motivera dem i framtiden.

Ett framträdande Afrika: Möten på en Konstant Utvecklande Kontinent

Upptäck de faktorer som påverkar valet av Afrika som mötesplats efterhand som det blir allt större på den globala affärsscenen.

Skydda Dina Vinster: Minimering av Risker vid Möten på Biovetenskapliga företag

Få insikter från vår forskning om mötesrisker, förstå viktiga trender och identifiera luckor mellan ledare och mötesplanerare.

Stora Förväntningar: det Utvecklande Landskapet av Mötesteknologi

Förstå mötesplanerares/ägares och deltagares förväntningar på virtuellt deltagande och sociala medier på möten.

Globala Mötes- och Eventprognos

Mötesexperter har en positiv syn på mötesmarknaden för 2019. Ladda ner vår prognos för möten och event 2019 och få värdefull insikt i mötes- och eventbranschen.

Ladda ner Prognosen