TA KONTAKT. Klicka för att visa vårt kontaktformulär.

Kontakta oss. När du har fyllt i formuläret kommer vi att kontakta dig för att berätta mer om våra produkter och tjänster.

  •  | Sekretesspolicy

AX CONNECT underlättar en kris

Affärsresor, hanterade och förenklade. Vi kan hjälpa dig att öka resenärernas efterlevnad av resepolicy, ha koll på vart de befinner sig, rapportering av utgifter och tillhandahålla akut hjälp till resenärer med mera. Det är därför många av de hundra största företagen i världen sätter sin tillit till American Express Global Business Travel framför alla andra. Det kan du också.

EXPERT CARE

När en plötslig kris inträffar behöver och förväntar sig dina affärsresenärer akut stöd. Det är ditt ansvar att ge dem det. Verktyget EXPERT CARE för hantering av resestörningar är kopplat till realtidsdata för bokningar, avancerad SMS-teknik och på ett ökande antal platser till swipe-data för American Express företagskort. Du kan lokalisera affärsresenärer i nöd, kommunicera med dem och vidta lämpliga åtgärder för att se till att de kommer hem säkert.

EXPERT AUDITOR

Att hindra affärsresenärer från att göra bokningar som strider mot policyn är en vanlig utmaning för många reseansvariga. Med EXPERT AUDITOR kontrolleras efterlevnaden automatiskt för varje online- och offlinebokning vi hanterar.  Vid bokningar som bryter mot policyer skickas e-postaviseringar till rätt auktoritet på företaget som kan godkänna, neka eller frysa inköp. Resenärerna får också aviseringar när de försöker att göra bokningar som bryter mot policyn. Du avgör vilka åtgärder som ska vidtas i sådana situationer utifrån företagets policyer och mål.

EXPENSE MANAGEMENT

Korrekt spårning och rapportering av utgifter är avgörande om du ska kunna uppnå målen för ditt reseprogram. Vi samarbetar med ledande leverantörer av integrerade verktyg för utgiftshantering som ger förenklad och smidig utgiftsrapportering och större kontroll över utgifter under resan än tidigare. Affärsresenärer sparar tid och gör färre fel genom att fylla i utgiftsrapporter online under resans gång. Du som är reseansvarig kommer att se hur efterlevnaden höjs av att du har möjlighet att bearbeta resenärers förfrågningar i realtid. Du får insyn i varje resenärs utgifter och möjlighet att mäta utgifterna för olika resor och resenärsgrupper inom företaget. 

AIR TRACK EXPERT

Resan går inte alltid som planerat. Möten bokas om. Mötesplatser ändras. Resplaner ändras. Ibland ställs resor in. Vad händer med de outnyttjade biljetter företaget redan köpt?  Med AIR TRACK EXPERT kan varje [giltig] oanvänd biljett automatiskt lösas in eller bytas mot biljetter för andra resor.*
*Alla flygbolagsregler, begränsningar och avgifter gäller.

HOTEL TRACK EXPERT

Vårt automatiserade granskningsverktyg HOTEL TRACK EXPERT upptäcker kundförhandlade hotellpriser som inte har lästs in i ett hotells globala distributionssystem eller som har lästs in felaktigt. Vi meddelar dig om dessa potentiellt kostsamma fel så att du får de priser du förhandlat fram av hotelleverantören.

International Rate Desk Services

Vi är experter på internationella resor. I vår International Rate Desk Services finns ett dedikerat team som består av resekonsulter med över 20 års branscherfarenhet. Vi använder den senaste tekniken för att identifiera besparingar på och hjälper till med planering av komplicerade internationella resor, som till exempel”split tickets (uppdelning av resan i etapper) och alternativa färdvägar, och uppnår besparingar på i snitt 30 procent eller 17 500 kronor per resa*. Vi hanterar alla ärenden noggrant men skyndsamt varför processen inte fördröjer leverans av din biljett.
*American Express Global Business Travel internal reporting, Sweden, 2014

PREFERRED EXTRAS

I och med att vi årligen hanterar affärsresetjänster för åtskilliga miljarder kronor får vi tillgång till framförhandlade priseroch unika förmåner från leverantörer i hela världen.  American Express Global Business Travel ger dig och dina affärsresenärer tillgång till dessa besparingar via programmet PREFERRED EXTRAS. Utan krav på speciella volymer eller andra åtaganden kan du välja PREFERRED EXTRAS som leverantörsprogram eller använda det som komplement till dina befintliga leverantörskontakter. Förmånerna omfattar bland annat rabatter på flyg, hotell och hyrbil, platsuppgraderingar och loungeåtkomst.

GREEN INSIGHTS

Som globala medborgare har företagens sociala ansvar och miljömässig hållbarhet blivit frågor vi alla tar på allvar idag.  När det är möjligt hjälper vi dig att minska dina resors miljöpåverkan.  Vi tror att affärsresenärerna också uppskattar det. GREEN INSIGHTS mäter, övervakar och analyserar koldioxidutsläppen för dina affärsresor. Nu när allt fler miljöskatter är på väg är det dags att säkerställa att du har bra policyer och program för företagets sociala ansvar.

INSIGHTS OCH PORTFOLIO/EMAIL

Med rapporter, jämförelser och dataanalyser får du hjälp att mäta hur du klarar företagsmålen för resor och upptäcka möjligheter att förbättra programmet. Vi erbjuder närmare 100 rapporter för affärsresor, anpassade för ditt företag. Med vårt dataregister över årliga reseutgifter för flera miljarder kronor från tusentals företag i världen kan du jämföra ditt program med konkurrenternas. Du får även tillgång till analyser av olika scenarier som visar hur du kan sänka resekostnaderna genom att justera företagets resepolicy. Med den flexibla kontrollpanelen INSIGHTS för rapportering före och efter resor omvandlas siffrorna till faktiska beslutsunderlag. Med PORTFOLIO/EMAIL får du lättanvända rapporter med information om utgifter för affärsresor, leverantörsutnyttjande och efterlevnad av resepolicyer direkt i inkorgen.