chat-icon briefcase-icon supply-icon info-icon arrow-grey-thin-d arrow arrow-grey-thin-u arrow-thick-d arrow-thick-u arrow-thick-r arrow-thick > linkedin-icon > facebook-icon > twitter-icon instagram-icon

Lokalisera och kommunicera med dina resenärer

Världen är en osäker plats. Och företag måste vara mer proaktiva än någonsin för att stödja och skydda sina resenärer. Vår plattform för störningar och riskhantering gör att du kan följa reseplaner noga och på så sätt identifiera och snabbt komma i kontakt med resenärer, oavsett var de är. Det gör att deras säkerhets- och reseansvariga snabbt kan fatta välgrundade beslut.

It is especially in times like this that we truly support how American Express Global Business Travel steps up, mobilises your staff and is relentless in making sure our employees and their families are contacted and communicated with.

American Express Global Business Travel customer

Allt den moderna affärsresenären behöver på samma, väldesignade plats.

Lokalisera och kommunicera

Från ett intuitivt gränssnitt kan reseansvariga använda bokningsuppgifter och transaktioner gjorda med American Express® för att hitta resenärer under en kris och sedan kommunicera med dem via SMS, e-post eller telefon.

Agera snabbt

Insikter och information i realtid ger reseansvariga möjligheten att omedelbart prioritera resenärer som behöver hjälp och snabbt vidta nödvändiga åtgärder.

Komplett krishantering

Vårt samarbete med iJETTMgör att vi kan leverera en komplett skräddarsydd och flexibel reselösning, så att ditt företag kan få just den riskhantering ni behöver.

Riskhantering

Läs mer om ämnet

~