chat-icon briefcase-icon supply-icon info-icon arrow-grey-thin-d arrow arrow-grey-thin-u arrow-thick-d arrow-thick-u arrow-thick-r arrow-thick > linkedin-icon > facebook-icon > twitter-icon instagram-icon

At A Glance

Industry: Bransch: Hälso- och sjukård

Travel Spend: 45 miljoner euro

Travellers: Möten och Event

Situation

  • Beroende av möten och konferenser för att dela produkter och expertis med det medicinska samfundet
  • 45 miljoner euro läggs på möten och event
  • Föränderlig affärsmiljö som kräver insyn i möteskostnader

Lösning

  • Konsolidera kundens strategiska mötesprogram hos American Express Meetings & Events
  • Implementerad teknik som gör det enklare att bokföra samt registrera besparingar
  • Förenklad betalningsprocess samt maximerad momsåtervinning

Resultat

  • Kunden fick en djupare insyn samt relevant data i sitt mötesprogram.
  • 5 191 miljoner euroi totala besparingar

Resultat

Data Deepdive

En djupare insyn i mötesprogrammet och relevant data

Besparingar

5 191 miljoner euro i totala besparingar

Situation

Företag inom biovetenskap är beroende av möten och konferenser för att dela produkter och expertis med det medicinska samfundet. I Europa spenderade ett globalt USA-baserat företag som utvecklar utrustning och behandlingar för kroniska sjukdomar mer än 45 miljoner euro på möten. Som svar på en föränderlig branschmiljö behövde företaget en kristallklar bild över sina möteskostnader, inklusive resor, kost och logi, men saknade en översiktlig process som visade alla uppgifter på ett effektivt och konsoliderat sätt.

 

 

 

Lösning

Företaget haft ett långvarigt samarbete med American Express Meetings & Events, och är kund hos både American Express Global Corporate Payments och American Express Global Business Travel. American Express Meetings & Events tillhandahåller en rad olika tjänster för att möta företags många behov, så kunden visste att de kunde vända sig till oss för att skapa en smidig process för möteshantering och på så sätt få en strategisk lösning som ger en tydlig bild över företagets möteskostnader.

En sammanslagning av företagets möteshantering hos American Express Meetings & Events gav kunden en klar översikt över alla kostnader för möten och event. För att underlätta insamling av data implementerade vi teknik som innebär att mötesplanerare anger de uppgifter som krävs för att utföra ett event enligt budget, vilket även underlättar bokföringen efter eventet. Detaljerade och heltäckande rapporter belyste ytterligare besparingsmöjligheter, samt bidrog till att göra möteshanteringen effektivare.

Dessutom utnyttjade American Express Meetings & Events och American Express Global Corporate Payments sin gemensamma expertis till att utveckla en process som förenklade kundens betalningsprocess i samband med möten, samtidigt som de maximerade företagets momsåtervinning. I stället för att behöva registrera varje enskild leverantör i sina system, behövde kunden endast införa American Express Meetings & Events i sitt register, som därefter hanterade alla individuella leverantörsbetalningar med hjälp av kundens betalningsprogram.

Share This Case Study

Frågor?

Prata med våra säljare
Prata med våra säljare